Rendetlenség a rendben - Vera Molnar művészete
Budapest, Kiscelli Múzeum, 2019. október 31. - 2020. március 15.
Vera Molnart a komputerművészet egyik megújítójaként tartják számon. A művészt már az ötvenes-hatvanas években foglalkoztatta a „machine imaginaire”, az embert helyettesítő gép és a művészet összefüggésének a kérdése.

A hatvanas évek végén kezdett programozni, ekkor hozta létre első számítógép által generált műveit. Életművének besorolása nem egyértelmű, szorosan véve nem tartozik sem a konkrét, sem a geometrikus absztrakt irányzathoz. Nem konkrét, mert mértéktartόan, de eltökélten rúgja fel annak merev szabályait, és klasszikus értelemben nem tekinthető a geometrikus absztrakt képviselőjének sem, mivel nem formákkal dolgozik, hanem vonalakkal. Ezek a vonalak formálódnak keze alatt egyszerű geometriai idomokká.

Munkásságát az emeli a kortársak legnagyobbjai közé, hogy a számítógép használatával is képes olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek, magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon műveli.

A Rendetlenség a rendben című kiállítás az idén 95 éves Molnar művészetébe enged bepillantást.

2019.11.11