Szindbád
Magyar filmdráma, 90 perc, 1971
Krúdy novellafüzére a soha meg nem nyugvó, és állandóan új utakat kereső világfiról elképesztően gyönyörű vizuális költeménnyé formálódott Huszárik kezei között. Tökéletesen belemerít egy régmúlt világ ködös-mélabús, emlékfoszlányokból összetúrt közegébe, a hőskorba, ahol az eszmények még nem megkopott frázisok voltak csupán.

Szindbád az örök kalandor, aki odaadóan hódol a női szépségnek, megszállottja a finom boroknak és az ínyenc falatoknak, nem szűnő lelkesedéssel kutatja az élvezetek origóját, és szürcsöli az életet.

„Élni siet és túlhajtja az érzést. Állandó hely -, és helyzetváltoztatása tudniillik a lélek helykeresése, a megállapodás utáni vágy, sajátos módon ezt a különbékét még a test sem képes megélni. Nem hagy maga után mást, csak a pillanat szétroncsolt emlékműveit, emlékfoszlányokat, szótöredékeket kap ajándékul az élettől, s ha megfejteni igyekszik őket, s megy élete lelőhelyei után, képtelen egybekapcsolni a fogalmakat, szervesülni a megélt élettel - eredményként a kontaktus hiányát kapja, bábeli hangzavart, ahol mindenki mondja a magáét, mint a pereces. Csak a csend a megnyugtató, az élőszó értelmét vesztette..." – így látja és láttatja Huszárik Szindbádot, a meg nem alkuvó tévelygőt, akinek belső monológjai, a fejében kattogó gondolatok úgy simulnak bele a képek elbűvölő harmóniájába, mint ahogy a főhős veszik bele a természet álomszerű szépségébe.  

Kultuszfilm született, e felől semmi kétség, és mint az általában lenni szokott a remekművek káoszból emelkednek ki. A Szindbád forgatását is legendává magasztosult balhé előzte be; az eredeti koncepció szerint ugyanis Vittorio de Sica jeleskedett volna a címszerepben, csak ez némi bunda után meghiúsult. De Sica bármennyire is zseniális, valószínűleg senki sem bánja, hogy végül a magyar színészidol, Latinovits Zoltán lett Szindbáddá és maradt is az mindörökké. Latinovits mitikus magaslatokba emelte Krúdy bizonytalan figuráját, a film után egészen bizonyos, hogy olvasás közben is a színészóriás hangján fog megszólalni Szindbád. 

Sűrű elismerés illeti még az operatőr – Sára Sándor – munkáját is, aki szinte tapinthatóvá tette a párás tájak és roskadozó bőségű asztalok miliőjét. 

A film ’72-ben idehaza elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját, de külföldön is szépen tarolt, és nem utolsó sorban hatalmas közönségsiker is kerekedett belőle. 

macsek
2006.12.18