Dante Szimfónia

"Liszt Dante Szimfóniája inspirációjára reagálva születik meg a mű a modern emberről, értékeinkről és "Zeitgeist"-ról – a korszellemről, melyben élünk. A mű pokol mélyén kavargó és témáinak visszhangjára épülő tételei inspiráltak az emberiség ironikus hanyatlásának vizionálására...A purgatóriumban magányt, elszigeteltséget és kommunikációhiányt látok, egy olyan világot, melyet a média globalizál. Ezt érdemli az ember azért, mert önmagát elrabolja humanitásától, retteg a nyílt, szemtől szembeni érintkezéstől. A magány blogja ez, melyben az emberek belső világukat idegeneknek tárják fel, eldobva az együttlét intimitását...Az új évezred küszöbén mi is ebben a kapuban állunk. Az immár beláthatatlan jövőben új szellemi értékek vajúdásának vagyunk tanúi. A társadalom összes ismert aspektusa újrafogalmazásra szorul, mely minket, az emberi fajt, ugyanúgy megrémít, mint Lisztet a mennyország víziójának komponálása; talán könnyebb fájdalmat és depressziót ábrázolni, mint békét és reményt."
Copyright © 2020 Minnetonka Lapkiadó Kft.