Flashback – Egy kiállítás képei

Visszatekintés a múltba, szorosan összekapcsolódva jelenünkkel, napjainkkal. Az előadás megelevenít néhány meghatározó zenei művet, olyan jeles szerzőktől, mint Muszorgszkij, kiegészítve az estet más kiváló komponisták alkotásaival, mint Górecki, Kilar vagy Dvorák. Munkáik fontos lenyomatai egy-egy kornak, korszaknak és életérzésnek. Mai szemmel és érzékekkel fogalmazza újra a múlt világát, gyökereinket keresve merítkezik meg az időben, eljutva napjainkhoz. Gondolati, formai és emocionális kapcsolatot létesítve barangol jelen és múlt között, letűnt korok világában, a rendkívüli hangzások és a modern élet képei között. A Flashback történetiség nélküli etűdök sora, mely szabadon világít rá a bennünk lakozó kitörölhetetlen események lenyomatára. Képek egymásba olvasztása, a zenét testekre formáló pillanatok kifejezése - önmagunk megértése és a zene élvezete céljából.
Játék
Ester Rada az élő bizonyíték rá, hogy jelentősen lerövidíthető az az időszak, amikor a kezdő zenész ötvenfős klubokban kényszerül játszani húsz fizető vendég előtt.
Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.