József és a színes szélesvásznú álomkabát

A történet az Ótestamentumban szereplő Jákobnak és tizenkét fiának, azok közül is a legkedvesebbnek, Józsefnek kalandjait meséli el villanásnyi jelenetekkel és jobbnál jobb dalokkal. Józsefet fivéreinek féltékenysége rabszolgasorsra juttatja, de ő a gazdag Putifár szolgájaként kitünteti magát mint a birtok ügyeinek rendbetevője. Sudár termete és orcájának szépsége viszont felgerjeszti gazdája kéjsóvár feleségének amúgy is túltengő szexuális vágyait, aminek következtében József hamarosan egy börtöncella mélyén merenghet el szabadság és rabság örök ellentmondásán. A csoda és saját borotvaéles esze ebből a kátyúból is kisegíti Józsefet, aki hamarosan az Elvis Presleyre emlékeztető Fáraó bizalmasa, Egyiptom második számú embere lesz. Az időközben éhkoppra jutott és Egyiptomban kenyérért házaló fivéreit hatalmánál fogva megbüntethetné, de József a rosszért jóval fizet, és így a nagy létszámú család békében és gazdagságban élhet az idők végeztéig.
Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.